Skip links
5 Eylül – 18 Ekim, Cmt & Paz | 13.00 – 18.00

TurkishKit Akademi

Uzaktan eğitim ile TurkishKit Akademi, Swift programlama dilini baştan sona keşfedip, iOS geliştiricisi olma yolundaki ilk ve en güçlü adımı atmanızı sağlayan 60 saatlik kapsamlı bir eğitim programıdır.
Tanıtımı İzleyin
Eğitim İçeriği
Apple’ın programlama dili Swift’i ve iOS uygulamaları geliştirmeyi baştan sona öğreneceğiniz kapsamlı bir eğitim.
Katılımcı Profili
Kodlama tecrübesi olan veya olmayan, kendi iPhone uygulamalarını geliştirmek isteyen Mac sahibi kişiler.
Kayıt Süreci
Eğitime katılmak isteyen kişiler, 12 Temmuz – 2 Eylül tarihleri arasında kayıt olabilir.

Swift Öğrenin. Uygulama Geliştirin. Sınırların Ötesine Geçin.

Hem kod yazmaya yeni başlayanların hem de profesyonellerin rahatlıkla takip edebilecekleri 60 saatlik müfredat ile Swift dilinin özelliklerini keşfecek ve kendi iOS uygulamalarınızı geliştirmeye başlayacaksınız.
Herkes için Swift
Henüz kodlama tecrübesi olmayanlara veya bu alandaki macerası henüz yeni başlayan kişilere rehberlik etmesi için Apple Eğitim Materyalleri’nden ilham alınarak hazırlanan benzersiz bir eğitim.
6 Yaratıcı Proje
Her hafta birbirinden farklı, eğlenceli ve öğretici toplam 6 proje ile yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayın, problemlere özgün çözümler geliştirmenin yollarını keşfedin.
Uzaktan Eğitim
5 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında Google Meet platformu üzerinden işlenecek derslerde Swift ile harikalar yaratmayı ve fikirlerinizi iPhone uygulamalarına dönüştürmeyi öğrenin.
Birebir Mentorluk
Her an destek olmaya hazır TurkishKit mentorları ile doğru ve anlaşılır kod yazma becerileri edinin, fikirlerinizi paylaşarak deneyimlerinden faydalanın.

Program

Zamanda kısa bir yolculuk ile Swift temellerine giriş.

Her şey Swift dilinin temellerini iyi kavramak ile başlıyor. İlk fonksiyonlarınızı burada oluşturmaya başlayın. Sonrası mı? Xcode ile tanışmak.
Swift Hakkında Bilgi
Teknolojinin Dili: Kodlama

Öğrenciler, teknolojinin kod ile arasındaki mükemmel ilişki, fikirlerin kodlanması, ve geliştirici olmanın temellerini zamanda kısa bir yolculuk yaparak keşfedecekler.

Playground Temelleri

Öğrenciler, playground geliştirme ortamına giriş yaparak çeşitli komutları keşfedecek ve matematiksel operatörlerin kodlama dünyasında nasıl kullanıldığını öğrenecekler.

Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler

Öğrenciler, sabit ve değişken kavramlarını öğrenerek iyi isimlendirmenin başkalarının anlayabileceği türden bir kod yazmadaki önemini kavrayacaklar.

Operatörler

Öğrenciler, Swift dilindeki operatörleri keşfederek bir değer atamanın nasıl yapıldığını öğrenecekler.

Kontrol Akışı

Öğrenciler, kod içerisinde bir kontrol mekanizması görevi gören ve durumları denetleyen
“if-else” yapılarını kullanacaklar.

Fonksiyonlar

Öğrenciler, fonksiyonların bu kadar güçlü olmasını sağlayan yönlerini keşfedecekler ve fonksiyonları daha esnek hale getiren parametre kavramını öğrenerek fonksiyon bilgilerini geliştirecekler.

String

Öğrenciler, karakter dizisinden oluşan String(dizgi) konsepti ile tanışırlar. Ayrıca, çeşitli String fonksiyonlarını kullanarak String dizeleri oluşturmanın da yolunu öğrenecekler.

Objeler, Metotlar ve Özellikler

Öğrenciler, birden çok özelliğe sahip nesneleri tanımlayan “class” ve obje kavramına giriş yapacaklar.
Bir tipin bir objesini oluşturan metod ve özellikleri öğrenerek tipler hakkındaki bilgilerini genişletecekler.

Xcode ile tanışın. Basit arayüzler oluşturmanın ilk adımını atın.

Uygulama geliştirmek için gerekli olan Xcode ortamını kullanmaya başlayın. Geliştirdiğiniz uygulamaları kendi cihazınızda test edin.
Xcode Hakkında Bilgi
Struct

Öğrenciler, özellik ve metotlardan oluşan bir yapı (struct) kullanarak özel bir tür tanımlamayı öğrenirken verileri modellemenin önemini kavrayacaklar.

Class

Öğrenciler, sınıf (class) yapısını öğrenerek, “Inheritance” kavramına giriş yapacaklar. “Struct” ve “Class” arasındaki farkları, kullanım alanlarını keşfederek kavrayacaklar.

Koleksiyonlar

Öğrenciler, çoklu nesneleri bir arada tutan “array” ve “dictionary” kavramlarını öğrenecekler. Ayrıca, nesneler ekleyerek ve çıkararak koleksiyonları nasıl yaratabileceklerini ve çalıştırabileceklerini öğrenecekler.

Döngüler

Öğrenciler, tekrar eden görevleri çalıştıran ve bir koleksiyondaki her nesneyle çalışmayı sağlayan “for” döngülerini öğrenecekler.

Xcode

Öğrenciler, iOS ve diğer tüm Apple platformlarında uygulama geliştirmek için gerekli olan tüm araçlara sahip Xcode uygulaması ile tanışacaklar.

“Build”, “Run” ve “Debug”

Öğrenciler, Xcode bilgilerini genişleterek, uygulamaları fiziksel bir cihazda nasıl test edebileceklerini öğrenecekler. Ayrıca, koddaki hataları bulmanın yeni yollarını keşfedecekler.

Arayüz elemanlarını yakından tanıyın.

“UIKit” ile tanışma zamanı. Arayüz elemanlarını yakından tanıdıktan sonra ilk uygulamayı geliştirmek için daha iyi bir zaman olamazdı.
Human Interface Guidelines
Dokümantasyon

Öğrenciler, Apple mühendisleri tarafından oluşturulmuş kod kütüphanelerine ve farklı konulardaki dokümantasyonlara nasıl erişebileceklerini öğrenecekler.

“Interface Builder” Temelleri

Öğrenciler, yaratıcı arayüzler oluşturmak için gerekli olan ilk adımı atacaklar. “Storyboard” kavramı ile tanışarak arayüz elemanları ve kod arasındaki etkileşimin temellerini öğrenecekler.

“UIKit” ile Kullanıcı Arayüzüne Giriş

Öğrenciler, “UIKit” kütüphanesine ait temel arayüz elemanlarını yakından keşfedecekler. Ayrıca arayüz elemanlarının özellikleri ve kullanım senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

İlk Uygulama

Öğrenciler, ilk uygulamalarını geliştirirken çeşitli proje geliştirme süreçlerini yakından deneyimleyecekler. Kendilerini tanıtmak için kullanabilecekleri uygulamayı “Interface Builder” aracılığı ile oluşturmaya başlayacaklar.

Kontrol Elemanları

Öğrenciler, arayüz elemanları bilgilerini genişleterek butonlar ve butonlara ait aksiyonları belirten fonksiyonlar oluşturacaklar. Kontrol elemanları ve aksiyonlar arasındaki iletişimi yakından gözlemleyecekler.

Auto Layout ve “Stack View”

Öğrenciler, oluşturdukları arayüzlerin farklı ekran boyutlarındaki iOS cihazlarında kusursuz gözükmesini sağlayan “Auto Layout” sistemi ile tanışacaklar ve “Stack View” yapısından faydalanacaklar.

Optional

Öğrenciler, bir değerin herhangi bir bilgi bulundurmadığı durumları yöneten “Optionals” kavramı ile tanışacaklar.

Tip Dönüşümleri

Öğrenciler, bazı verilerin neden yalnızca daha geniş bir tür kullanılarak ifade edilebileceğini öğrenerek “Optional” konusundaki bilgilerini geliştirecekler.

Guard

Öğrenciler, kontrol akışı bilgilerini güncelleyerek daha verimli kontrol akışları oluşturmanın yeni yolunu keşfedecekler.

Bir uygulamanın hayat döngüsünü ve verileri modellemeyi öğrenin.

Sayfalar arası geçişler, liste yapıları ve uygulama hayat döngüsü… Kapsamlı bir uygulama geliştirmek için gerekli olan en önemli yapılar burada.
Scope: Sabit & Değişken

Öğrenciler, sabit ve değişkenlerin anlaşılır kod yazmadaki önemini farklı bir açıdan değerlendirecekler. Sabit ve değişkenlerin kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinecekler.

Enumerations

Öğrenciler, “Enum” kavramını ve tanımlanmasını öğrenerek, “Enum” kavramının kontrol akışlarındaki kullanımını keşfedecekler.

Protokol

Öğrenciler, örnek protokoller ile protokollerin kullanım amaçlarını ve alanlarını öğrenecekler. Ayrıca, objelerin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan “Delegation” yapısınının temellerini kavrayacaklar.

“Segue” ve “Navigation Controller”

Öğrenciler, bir veya birden çok View Controller arasındaki geçişi yöneten “Segue” kavramı ile tanışacaklar. “Navigation Controller” kullanarak hiyerarşik sayfaların yönetilmesini öğrenecekler.

Tab Bar Controller

Öğrenciler, “Tab Bar Controller” kullanım alanlarını gözlemleyerek “Tab Bar Controller” yapısının özelliklerini bütünüyle keşfedecek ve kendi projelerine nasıl ekleyebileceklerini öğrenecekler.

“View Controller” Hayat Döngüsü

Öğrenciler, bir uygulamanın temelini oluşturan “View Controller” hakkındaki bilgilerini geliştirerek, çeşitli uygulama hayat döngüsü metotları ile tanışacaklar.

Basit Akışlar Oluşturmak

Öğrenciler, etkileyici uygulamalar geliştirmek için gerekli olan Apple Tasarım Prensiplerinin temel öğelerini öğrenecekler.

Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü

Öğrenciler, bir uygulamaya ait hayat döngüsünün aşamalarını gözlemleyerek çeşitli mantıksal akışları keşfedecekler.

Model View Controller

Öğrenciler, bir Design Pattern olan Model View Controller ile dosyaları, sınıfları ve objeleri nasıl organize edeceklerini öğrenecekler.

Uygulamanızda veri kaydedin ve bu verileri gösterin.

Uygulamanın içerisinde veri kaydetmeyi ve bu verileri arayüz elemanlarıyla göstermeyi öğrenin.
Scroll View

Öğrenciler, cihaz ekran boyutundan daha büyük bir içeriği görüntülemek için kullanılan “Scroll View” yapısını öğrenecekler. Ayrıca, “Scroll View” yapısını Auto Layout ile nasıl kullanabileceklerini keşfedecekler.

Table View

Öğrenciler, liste halindeki bilgileri göstermek için kullanılan “Table View” yapısının özelliklerini öğrenecekler.

Table View: İleri Seviye

Öğrenciler, “Table View” hakkında edindikleri bilgileri özel “Table View” hücreleri ekleyerek geliştirecekler. Ayrıca, dinamik olarak hücre ekleme ve çıkarmanın nasıl yapıldığını öğrenecekler.

Verileri Kaydetmek

Öğrenciler, protokollerden faydalanarak veri kaydetmenin yollarını öğrenecekler.

System View Controller

Öğrenciler, uygulamalarında web içeriklerini göstermek, uyarı ekranı sunmak ve kameraya erişmek gibi çeşitli sistem servislerinden faydalanmayı öğrenecekler.

Kullanışlı giriş ekranına ve etkileyici animasyonlara sahip bir uygulama geliştirin.

Kullanıcılardan bilgi almayı ve verileri kaydetmeyi öğrendikten sonra sırada kullanıcı giriş ekranını tasarlamak ve kodlamak var.
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak

Öğrenciler, verileri modelleme konusunda öğrendiklerinden faydalanarak kullanıcıların veri girişi yaptıkları ekranları inceleyecek ve kendi giriş ekranlarını oluşturacaklar.

Closure

Öğrenciler, “Closure” kavramının temellerini ve “Closure” tanımlamasının nasıl yapıldığını öğrenecekler.

Extension

Öğrenciler, “Extension” tanımlamayı ve kullanım alanlarını öğrenecekler. Ayrıca neden “Extension” kullanılması gerektiğine dair bilgi edinecekler.

Pratik Animasyonlar

Öğrenciler, doğru zaman ve doğru yerde kullanılan animasyonların eşsiz deneyimler sunduğu örnekleri inceleyecekler. “Closure” dersindeki bilgilerden faydalanarak çeşitli animasyonlar oluşturmayı öğrencekler.

İnternet ile iletişime geçin. Etkileyici arayüzler oluşturun.

İnternet içeriklerini uygulamanızda göstermeyi ve Apple Tasarım Prensiplerine uygun bir uygulama yapmayı öğrenin.
“HTTP” ve “URL Session”

Öğrenciler, bir uygulama ve internet arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştiğini öğrenecekler.

JSON

Öğrenciler, JSON formatının temellerini öğrenerek JSON verisinin bir uygulamada nasıl kullanıldığını keşfedecekler.

Concurrency

Öğrenciler, internetten elde edilen verinin uygulamada nasıl gösterildiğini öğrenecekler. Ayrıca, internetten gelen bilgiye göre arayüzün güncellenmesini sağlayacaklar.

App Personality

Öğrenciler, bir uygulamanın kimliğini oluşturan renk, ikon ve tipografi gibi öğeleri Apple Tasarım Prensipleri doğrultusunda kendi uygulamalarında nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler.

Eğitmen ve Mentorlar

Eğitmen

Emirhan Erdoğan

Emirhan, 2016-2017 yıllarında dünya genelinde 4.000 kişi arasından Apple Geliştiriciler Konferansı’na seçilen 13 bursludan biridir. Tim Cook ile gerçekleştirdiği röportajında Türkiye’yi uluslararası basın karşısında temsil etmiştir. 7 yılı aşkın süredir iOS uygulamaları geliştiren, sayısız eğitimler veren ve birçok ekibe mentorluk desteği sağlayan Emirhan, deneyimlerini daha fazla kişiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Berk Turan
Mentor
Râna Taki
Mentor
Nadin Tamer
Mentor
BAŞARI HİKAYESi

Can Balkaya

TurkishKit Akademi’den Apple’a!
“TurkishKit Akademi ile Swift programlama dilini kullanarak fikirlerimi gerçeğe dönüştürecek iPhone uygulamamı geliştirebildim. Eğitmenim Emirhan Erdoğan ve deneyimli TurkishKit mentorleri, eğitim boyunca bana çok destek oldu. Bu sene Apple burslusu olarak seçilen öğrencilerden biri oldum. Hepsi TurkishKit sayesinde!”
Hikayeyi Keşfedin

Bizi Onlardan Dinleyin

İletişime Geçin

Yardım için buradayız! Akademi hakkındaki

tüm sorularınız için iletişime geçin.

İletişime Geçin

Sıkça Sorulanlar

Akademi programı ve içeriği hakkında

sıkça sorulan sorulara göz atın.

Detaylı Bilgi